La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 3-częściowy DZ.RI.231-2/2017 8 Février 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg 3 częściowy, prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 paragraphe. 8, conformément à la loi du 29 Janvier 2004. – Droit des marchés publics (Dz. Vous. z 2015r. Article. 2164, avec la suite. zm.) na „Świadczenie usług sprzątania obiektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu”.

 

Termes de référence

20170208_DZ_Ogłoszenie

20170210_DZ_Modyfikacja treści SIWZ

20170210_DZ_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20170210_DZ_Pytania i odpowiedzi nr 1-3

20170213_DZ_Pytanie i odpowiedź nr 4

20170214_DZ_Pytanie i odpowiedź nr 5

20170216_DZ_Informacja z otwarcia ofert

20170223_DZ_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale