The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Fundusze Europejskie na szkolenia, internships, własny biznesspotkanie w Lipnie 9 February 2017 print

Spotkanie, Free, odbędzie się 23 lutego 2017 r. w Sali Ślubów, Urzędu Miejskiego w Lipnie, Plac Dekerta 8, between the hours of 10:00 do 13:00.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego here lub telefonicznie pod numerem 797 304 126.

 
Wraz z początkiem roku będą ruszały projekty mające na celu wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia. Mogą obejmować wsparcie w wyborze dalszej drogi zawodowej, uzyskanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji, nabycie doświadczenia poprzez staże finansowane z Funduszy Europejskich. People, które umiejętności już mają i widzą swoją przyszłość we własnej firmie, będą miały szansę na wsparcie w założeniu własnego biznesu. Mogą też powstać projekty wsparcia celowane, dla osób przewidzianych do zwolnienia u dotychczasowego pracodawcy albo zwolnionych z pracy w ciągu ostatnich 6 months. Są też projekty dla młodych, powracających do pracy rodziców, mające na celu pomoc w zapewnieniu opieki na maluszkami.

 
Wsparcie to będzie oferowane w ramach projektów realizowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć gdzie poszukiwać informacji, kiedy i do kogo się zgłosić.

 
Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe przedstawi zasady wsparcia dla osób zamierzających założyć własną firmę.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Udział w finansowanych z Funduszy Europejskich projektach może być szansą na nowy start.

Więcej informacji oraz program spotkania dostępne są here

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance