Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2017 r 9 Februar 2017 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 103 294 bezrobotnych. Dies war 4772 Menschen (4,8%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 10 424 osoby (9,2%) mniej niż w końcu stycznia 2016 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 23 powiatach województwa (von 78 osób w powiecie wąbrzeskim do 428 osób w powiecie inowrocławskim).

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 6463 Menschen (6,0%) i w końcu miesiąca wyniosła 113 718 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2017 r. wyniosła 1398,2 tys. osób, w odniesieniu do grudnia 2016 wzrosła o 63,0 tys. osób, czyli 4,7% (w analogicznym okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 84,2 tys. osób, czyli 5,4%). W stosunku do stycznia 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 249,3 tys. osób (15,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W styczniu 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7428 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 65,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 34,2% więcej niż w styczniu 2016 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung