La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2017 r 9 Février 2017 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 103 294 bezrobotnych. Ce fut 4772 personnes (4,8%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 10 424 osoby (9,2%) mniej niż w końcu stycznia 2016 année.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 23 powiatach województwa (à partir de 78 osób w powiecie wąbrzeskim do 428 osób w powiecie inowrocławskim).

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 6463 personnes (6,0%) i w końcu miesiąca wyniosła 113 718 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2017 r. wyniosła 1398,2 tys. osób, w odniesieniu do grudnia 2016 wzrosła o 63,0 tys. osób, czyli 4,7% (w analogicznym okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 84,2 tys. osób, czyli 5,4%). W stosunku do stycznia 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 249,3 tys. osób (15,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W styczniu 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7428 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 65,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 34,2% więcej niż w styczniu 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale