Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

I nabór wniosków o środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych 10 Februar 2017 drucken

7 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił po raz pierwszy w tym roku nabór wniosków powiatowych urzędów pracy o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 Jahr:

 • programów specjalnych;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą;
 • programów wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, których celem będzie likwidacja widocznych na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów m.in. przemysłu: spożywczego, maszynowego, motoryzacyjnego, IT oraz medycyny i opieki długoterminowej;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących dłużnikami alimentacyjnymi;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych repatriantów;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych należących do grup społecznych, o których mowa w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Minister przeznaczył dla całego kraju na finansowanie programów w ramach ogłoszonego naboru – kwotę 60 mln zł.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung