The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Lista pytań i odpowiedzi do założeń konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER 16 February 2017 print

Poniżej zamieszczamy listę pytań i odpowiedzi, które odnoszą się do wątpliwości dot. założeń konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER.

Download: Lista pytań i odpowiedzi część 1

Download: Lista pytań i odpowiedziczęść 2

Download: Lista pytań i odpowiedziczęść 3

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance