Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z Agencją pracy MONTIX w dniu 16.02.2017 r. 21 Februar 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, daß an 16 lutego 2017 r. w siedzibie tut. Urzędu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem Agencji pracy MONTIX s.r.o. dotyczące zatrudnienia na stanowisku pracownika produkcyjnego w zakładach Hella Slovakia Front Lighting, s.r.o. w zakresie montażu oświetlenia dla przemysłu motoryzacyjnego.  W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.  Uczestnicy zapoznali się koncepcją zatrudnienia w słowackim oddziale Hella Kočovce oraz mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań na temat warunków pracy, płacy oraz możliwości rozwoju osobistego w ramach przedstawianej oferty pracy. Osoby zainteresowane pracą (8 Menschen) uczestniczyły w teście zdolności manualnych, którego pozytywne zaliczenie było jednym z  warunków podjęcia pracy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung