La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z Agencją pracy MONTIX w dniu 16.02.2017 r. 21 Février 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, que sur 16 lutego 2017 r. w siedzibie tut. Urzędu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem Agencji pracy MONTIX s.r.o. dotyczące zatrudnienia na stanowisku pracownika produkcyjnego w zakładach Hella Slovakia Front Lighting, s.r.o. w zakresie montażu oświetlenia dla przemysłu motoryzacyjnego.  W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.  Uczestnicy zapoznali się koncepcją zatrudnienia w słowackim oddziale Hella Kočovce oraz mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań na temat warunków pracy, płacy oraz możliwości rozwoju osobistego w ramach przedstawianej oferty pracy. Osoby zainteresowane pracą (8 personnes) uczestniczyły w teście zdolności manualnych, którego pozytywne zaliczenie było jednym z  warunków podjęcia pracy.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale