Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z niemiecką Agencją Pracy Tymczasowej PIENING w dniu 15.02.2017 r. 21 Februar 2017 drucken

Auf 15 lutego 2017 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej p. Alicją Pioro-Sariczki oraz p. Mathiasem Köppchen dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowiskach: Hydraulik, Monter instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji, Elektriker, Elektromechanik, Elektroinstalator / Elektromonter na terenie Niemiec.

  W spotkaniu uczestniczyło 26 Menschen. Przedstawiciele przybliżyli wszystkim uczestnikom szczegóły dotyczące prowadzonych rekrutacji m.in: opis oferty, warunki zatrudnienia, wymagania stawiane kandydatom jak również kwestię organizacji kursu języka niemieckiego (dla osób nie znających języka), który organizowany będzie na terenie Włocławka na koszt agencji pracy tymczasowej. Na koniec spotkania 11 osób zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowiskach  przystąpiło do  rozmów indywidualnych z przedstawicielami niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung