The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z niemiecką Agencją Pracy Tymczasowej PIENING w dniu 15.02.2017 r. 21 February 2017 print

On 15 lutego 2017 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej p. Alicją Pioro-Sariczki oraz p. Mathiasem Köppchen dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowiskach: Hydraulic, Monter instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji, Electrician, Electromechanical, Elektroinstalator / Elektromonter na terenie Niemiec.

  W spotkaniu uczestniczyło 26 people. Przedstawiciele przybliżyli wszystkim uczestnikom szczegóły dotyczące prowadzonych rekrutacji m.in: opis oferty, warunki zatrudnienia, wymagania stawiane kandydatom jak również kwestię organizacji kursu języka niemieckiego (dla osób nie znających języka), który organizowany będzie na terenie Włocławka na koszt agencji pracy tymczasowej. Na koniec spotkania 11 osób zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowiskach  przystąpiło do  rozmów indywidualnych z przedstawicielami niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance