La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z niemiecką Agencją Pracy Tymczasowej PIENING w dniu 15.02.2017 r. 21 Février 2017 imprimer

Sur 15 lutego 2017 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej p. Alicją Pioro-Sariczki oraz p. Mathiasem Köppchen dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowiskach: Hydraulique, Monter instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji, Électricien, Elektromechanik, Elektroinstalator / Elektromonter na terenie Niemiec.

  W spotkaniu uczestniczyło 26 personnes. Przedstawiciele przybliżyli wszystkim uczestnikom szczegóły dotyczące prowadzonych rekrutacji m.in: opis oferty, warunki zatrudnienia, wymagania stawiane kandydatom jak również kwestię organizacji kursu języka niemieckiego (dla osób nie znających języka), który organizowany będzie na terenie Włocławka na koszt agencji pracy tymczasowej. Na koniec spotkania 11 osób zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowiskach  przystąpiło do  rozmów indywidualnych z przedstawicielami niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale