The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z agencją zatrudnienia Piening w Toruniu 1 March 2017 print

17 lutego 2017 r. w siedzibie WUP w Toruniu odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej Piening Montage GmbH dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowiskach: Hydraulic, Monter instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji, Electrician, Electromechanical, Elektroinstalator / Elektromonter na terenie Niemiec. Podczas spotkania przedstawiciele firmy przybliżyli informacje dot. warunków zatrudnienia, wymagania stawiane kandydatom jak również możliwość organizacji bezpłatnego kursu języka niemieckiego w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyło 13 people.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance