Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Tucholi 02.03.2017 1 März 2017 drucken

Auf 2 Marke 2017 r., in Stunden 10.00- 13.00,  w Hali Widowiskowo – Sportowej OSiR w Tucholi, przy ulicy Warszawskiej 17, odbędzie się trzecia edycja Powiatowych Targów Edukacji i Pracy. Jej inicjatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi.

Udział w targach jest doskonałą okazją do nawiązania pierwszego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół i innych instytucji.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy również będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich poszukujących pracy i możliwości kształcenia..

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung