The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Tucholi 02.03.2017 1 March 2017 print

On 2 brand 2017 r., in hours 10.00- 13.00,  w Hali Widowiskowo – Sportowej OSiR w Tucholi, przy ulicy Warszawskiej 17, odbędzie się trzecia edycja Powiatowych Targów Edukacji i Pracy. Jej inicjatorem jest Labour Office in Tuchola.

Udział w targach jest doskonałą okazją do nawiązania pierwszego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół i innych instytucji.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy również będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich poszukujących pracy i możliwości kształcenia..

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance