The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Tucholi 3 March 2017 print

On 2 brand 2017 r. w Hali WidowiskowoSportowej OSiR w Tucholi, odbyły się trzecie Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.
Ich inicjatorem był tucholski Powiatowy Urząd Pracy. Udział w targach wzięło ponad 80 wystawców.
Wśród nich znalazły instytucje i urzędy, przedstawiciele szkół oraz uczelni wyższych województwa oraz wielu lokalnych pracodawców.
Wśród targowych wystawców znalazły się również stoiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy udzielali konsultacji dokumentów aplikacyjnych w czasie targów.

Podziękowania

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance