Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2017 r 6 marca 2017 drukuj

 • Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 28 lutego 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 102 505 bezrobotnych. Było to o 746 osób (0,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 244 osoby (10,7%) mniej niż w końcu lutego 2016 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 17 powiatach województwa (od 3 osób w Bydgoszczy do 160 osób w powiecie włocławskim).

W lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1031 osób (0,9%) i w końcu miesiąca wyniosła 114 749 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2017 r. wyniosła 1384,3 tys. osób, w odniesieniu do stycznia 2017 zmniejszyła się o 12,8 tys. osób, czyli 0,9% (w analogicznym okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 5,2 tys. osób, czyli 0,3%). W stosunku do lutego 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 268,3 tys. osób (16,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W lutym 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7947 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 5,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4,3% mniej niż w lutym 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych