La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Février 2017 r 6 Mars 2017 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 28 lutego 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 102 505 bezrobotnych. Ce fut 746 personnes (0,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 244 osoby (10,7%) mniej niż w końcu lutego 2016 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 17 powiatach województwa (à partir de 3 osób w Bydgoszczy do 160 osób w powiecie włocławskim).

W lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1031 personnes (0,9%) i w końcu miesiąca wyniosła 114 749 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2017 r. wyniosła 1384,3 tys. osób, w odniesieniu do stycznia 2017 zmniejszyła się o 12,8 tys. osób, czyli 0,9% (w analogicznym okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 5,2 tys. osób, czyli 0,3%). W stosunku do lutego 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 268,3 tys. osób (16,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Février 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7947 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 5,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 4,3% mniej niż w lutym 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale