Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe nr DZ.RI.231-4/2017 8 März 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe, których wartość nie przekracza 750 000 euro – prowadzonego w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 Januar 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. von 2015 r. Artikel. 2164 mit anschließendem. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp, o nazwie: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz jego filii w Bydgoszczy oraz Włocławku wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek w lokalizacji: Landesarbeitsamt in Toruń, BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń”.

20170308_DZ_SIWZ

20170308_DZ_OGŁOSZENIE

20170315_DZ_Modyfikacja treści SIWZ

20170315_DZ_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2017.03.17 DZ Modyfikacja nr 2 tresci SIWZ

2017.03.17 DZ Pytania i odpowiedzi

2017.03.24_DZ_Informacja z otwarcia ofert

2017.03.27_DZ_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

 

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung