The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe nr DZ.RI.231-4/2017 8 March 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe, których wartość nie przekracza 750 000 euro – prowadzonego w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 January 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (OJ. of 2015 rr Item. 2164 with subsequent. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp, o nazwie: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz jego filii w Bydgoszczy oraz Włocławku wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek w lokalizacji: Regional Labour Office in Toruń, st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń”.

20170308_DZ_SIWZ

20170308_DZ_OGŁOSZENIE

20170315_DZ_Modyfikacja treści SIWZ

20170315_DZ_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2017.03.17 DZ Modyfikacja nr 2 tresci SIWZ

2017.03.17 DZ Pytania i odpowiedzi

2017.03.24_DZ_Informacja z otwarcia ofert

2017.03.27_DZ_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance