La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe nr DZ.RI.231-4/2017 8 Mars 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe, których wartość nie przekracza 750 000 euro – prowadzonego w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 Janvier 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (JO. à partir de 2015 r. Article. 2164 avec la suite. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp, o nazwie: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz jego filii w Bydgoszczy oraz Włocławku wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek w lokalizacji: Bureau régional du Travail à Toruń, RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń”.

20170308_DZ_SIWZ

20170308_DZ_OGŁOSZENIE

20170315_DZ_Modyfikacja treści SIWZ

20170315_DZ_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2017.03.17 DZ Modyfikacja nr 2 tresci SIWZ

2017.03.17 DZ Pytania i odpowiedzi

2017.03.24_DZ_Informacja z otwarcia ofert

2017.03.27_DZ_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

 

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale