The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Szkolenie: “Praca zespołowa i komunikacjaw bydgoskim Centrum 8 March 2017 print

On 7 brand, w siedzibie bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy przy
st. I.Paderewskiego 26,  odbyło się szkolenie pn. “Praca zespołowa i komunikacja”.
Szkolenie zostało zrealizowane we współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.
Uczestnicy w trakcie spotkania, mieli sposobność w przystępnej formie zgłębić pojęcia takie jak: komunikacja i jej zasady, doświadczyć działania w grupie z uświadomieniem zasad i korzyści jakie ono niesie.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance