Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zagraj w bizneszajęcia dla każdego”. Weź udziałzapisy trwają 8 März 2017 drucken

VLO, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  w Bydgoszczy we współpracy z  Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. „Zagraj w biznes – zajęcia dla każdego.

Zajęcia odbędą się 13 Marke 2017 r., in Stunden. 10.00 - 11.30 w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz), przy ul. Ignacego Paderewskiego 26, sala nr 15.

Warsztaty adresowane są do osób rozważających otwarcie własnego biznesu.

 • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interdyscyplinarnego narzędzia jakim jest „Chłopska Szkoła Biznesu”,
 • Pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska gospodarcze, takich jak: popyt, podaż, konkurencja, kapitał,
 • Uczestnicy będą mieć okazję do sprawdzenia oraz rozwoju umiejętności, dh: działanie strategiczne, negocjacje, współpraca
  czy skuteczne komunikowanie.
 • W czasie zajęć uczestnicy wcielą się w rolę przedsiębiorcy. Będzie to okazja do oceny, czy własny biznes to faktycznie coś dla nich.

Udział jest bezpłatny.

Zapisy przez stronę Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung