The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zagraj w bizneszajęcia dla każdego”. Weź udział – zapisy trwają 8 March 2017 print

VLO, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  w Bydgoszczy we współpracy z  Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. „Zagraj w biznes – zajęcia dla każdego”.

Zajęcia odbędą się 13 brand 2017 r., in hours. 10.00 – 11.30 w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Center for Information and Career Planning in Bydgoszcz), przy ul. Ignacego Paderewskiego 26, sala nr 15.

Warsztaty adresowane są do osób rozważających otwarcie własnego biznesu.

 • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interdyscyplinarnego narzędzia jakim jest „Chłopska Szkoła Biznesu”,
 • Pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska gospodarcze, takich jak: popyt, podaż, konkurencja, kapitał,
 • Uczestnicy będą mieć okazję do sprawdzenia oraz rozwoju umiejętności, tj.: działanie strategiczne, negocjacje, współpraca
  czy skuteczne komunikowanie.
 • W czasie zajęć uczestnicy wcielą się w rolę przedsiębiorcy. Będzie to okazja do oceny, czy własny biznes to faktycznie coś dla nich.

Udział jest bezpłatny.

Zapisy przez stronę Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance