Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

I Toruńskie Forum Zawodowców 9 März 2017 drucken

Auf 2 Marke 2017 roku przedstawiciele WUP w Toruniu wzięli udział w I Toruńskim Forum Zawodowców, które odbyło się w Centrum Targowym PARK w Toruniu. Forum skierowane było do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. Organizatorem wydarzenia był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Celem I Toruńskiego Forum Zawodowców była promocja kształcenia zawodowego, współpraca z pracodawcami i ze szkolnictwem wyższym, wsparcie młodzieży w rozwoju i wyborze ścieżki kariery oraz wymiana doświadczeń zawodowych.

W programie Forum Zawodowców w Toruniu znalazły się również między innymi warsztaty przygotowane i prowadzone przez toruńskie szkoły zawodowe oraz stoiska promujące ofertę edukacyjną lokalnych szkół zawodowych.

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny poświęcony budowaniu współpracy sprzyjającej kształceniu kadr zawodowych, czyli połączeniu nauki, edukacji samorządu i biznesu.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung