The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

I Toruńskie Forum Zawodowców 9 March 2017 print

On 2 brand 2017 roku przedstawiciele WUP w Toruniu wzięli udział w I Toruńskim Forum Zawodowców, które odbyło się w Centrum Targowym PARK w Toruniu. Forum skierowane było do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. Organizatorem wydarzenia był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Celem I Toruńskiego Forum Zawodowców była promocja kształcenia zawodowego, współpraca z pracodawcami i ze szkolnictwem wyższym, wsparcie młodzieży w rozwoju i wyborze ścieżki kariery oraz wymiana doświadczeń zawodowych.

W programie Forum Zawodowców w Toruniu znalazły się również między innymi warsztaty przygotowane i prowadzone przez toruńskie szkoły zawodowe oraz stoiska promujące ofertę edukacyjną lokalnych szkół zawodowych.

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny poświęcony budowaniu współpracy sprzyjającej kształceniu kadr zawodowych, czyli połączeniu nauki, edukacji samorządu i biznesu.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance