La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

I Toruńskie Forum Zawodowców 9 Mars 2017 imprimer

Sur 2 marque 2017 roku przedstawiciele WUP w Toruniu wzięli udział w I Toruńskim Forum Zawodowców, które odbyło się w Centrum Targowym PARK w Toruniu. Forum skierowane było do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. Organizatorem wydarzenia był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Celem I Toruńskiego Forum Zawodowców była promocja kształcenia zawodowego, współpraca z pracodawcami i ze szkolnictwem wyższym, wsparcie młodzieży w rozwoju i wyborze ścieżki kariery oraz wymiana doświadczeń zawodowych.

W programie Forum Zawodowców w Toruniu znalazły się również między innymi warsztaty przygotowane i prowadzone przez toruńskie szkoły zawodowe oraz stoiska promujące ofertę edukacyjną lokalnych szkół zawodowych.

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny poświęcony budowaniu współpracy sprzyjającej kształceniu kadr zawodowych, czyli połączeniu nauki, edukacji samorządu i biznesu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale