The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwsze Powiatowe Targi Pracy Szkół i Zawodów w Aleksandrowie Kujawskim – 29 brand 2017 r. 9 March 2017 print

29 brand 2017 r.  w godz. 10.00 – 13.00, w Kolegium Kujawskim X.X. Salezjanów (sala sportowa) przy ulicy Chopina 24 w Aleksandrowie Kujawskim odbędą się Pierwsze Powiatowe Targi Pracy Szkół i Zawodów. Organizatorami wydarzenia są Powiatowy Urząd Pracy  w Aleksandrowie Kujawskim w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Aleksandrowski – Pan Dariusz Wochna.

Udział w targach  wezmą m.in.: doradca EURES oraz pośrednicy pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, którzy będą informować o aktualnych ofertach zatrudnienia w kraju i za granicą. Zaś młodzież, osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą mogły skorzystać z konsultacji doradców zawodowych m.in. z Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku.

Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne na stronie internetowej:

http://aleksandrowkujawski.praca.gov.pl/

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szczegóły

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance