Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Pierwsze Powiatowe Targi Pracy Szkół i Zawodów w Aleksandrowie Kujawskim – 29 Marke 2017 r. 9 März 2017 drucken

29 Marke 2017 r.  w godz. 10.00 - 13.00, w Kolegium Kujawskim X.X. Salezjanów (sala sportowa) przy ulicy Chopina 24 w Aleksandrowie Kujawskim odbędą się Pierwsze Powiatowe Targi Pracy Szkół i Zawodów. Organizatorami wydarzenia są Powiatowy Urząd Pracy  w Aleksandrowie Kujawskim w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Aleksandrowski – Pan Dariusz Wochna.

Udział w targach  wezmą m.in.: doradca EURES oraz pośrednicy pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, którzy będą informować o aktualnych ofertach zatrudnienia w kraju i za granicą. Zaś młodzież, osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą mogły skorzystać z konsultacji doradców zawodowych m.in. z Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku.

Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne na stronie internetowej:

http://aleksandrowkujawski.praca.gov.pl/

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Targi Pracy - Aleksandrów Kujawski

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung