Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Miniwarsztaty aktywnego poszukiwania pracydla młodzieży z OSW Nr 2 w Bydgoszczy 14 März 2017 drucken

Auf 20 lutego, 8.oraz 14 marca br., w bydgoskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyły się coroczne spotkania z młodzieżą słabosłyszącą  i niesłyszącą z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.
W trakcie zajęć, które odbywały się w języku migowym, młodzież poznała sposoby poszukiwania pracy na otwartym i chronionym rynku pracy oraz zasady przygotowania do rozmowy z pracodawcą. Poruszona tematyka spotkała się z zainteresowaniem przyszłych absolwentów szkół prowadzonych przez Ośrodek. W zajęciach udział wzięło  łącznie 20 uczniów Ośrodka.
Zajęcia prowadziła p. Wiesława Janaszek – doradca zawodowy z bydgoskiego CIiPKZ.

Podziękowanie Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung