The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Miniwarsztaty aktywnego poszukiwania pracydla młodzieży z OSW Nr 2 w Bydgoszczy 14 March 2017 print

On 20 lutego, 8.and 14 marca br., w bydgoskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyły się coroczne spotkania z młodzieżą słabosłyszącą  i niesłyszącą z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.
W trakcie zajęć, które odbywały się w języku migowym, młodzież poznała sposoby poszukiwania pracy na otwartym i chronionym rynku pracy oraz zasady przygotowania do rozmowy z pracodawcą. Poruszona tematyka spotkała się z zainteresowaniem przyszłych absolwentów szkół prowadzonych przez Ośrodek. W zajęciach udział wzięło  łącznie 20 uczniów Ośrodka.
Zajęcia prowadziła p. Wiesława Janaszek – doradca zawodowy z bydgoskiego CIiPKZ.

Podziękowanie Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance