La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Miniwarsztaty aktywnego poszukiwania pracydla młodzieży z OSW Nr 2 w Bydgoszczy 14 Mars 2017 imprimer

Sur 20 lutego, 8.oraz 14 marca br., w bydgoskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyły się coroczne spotkania z młodzieżą słabosłyszącą  i niesłyszącą z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.
W trakcie zajęć, które odbywały się w języku migowym, młodzież poznała sposoby poszukiwania pracy na otwartym i chronionym rynku pracy oraz zasady przygotowania do rozmowy z pracodawcą. Poruszona tematyka spotkała się z zainteresowaniem przyszłych absolwentów szkół prowadzonych przez Ośrodek. W zajęciach udział wzięło  łącznie 20 uczniów Ośrodka.
Zajęcia prowadziła p. Wiesława Janaszek – doradca zawodowy z bydgoskiego CIiPKZ.

Podziękowanie Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale