La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja Sygnalna z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w II półroczu 2016 r. 17 Mars 2017 imprimer

Na stronie internetowej http://mz.praca.gov.pl/ w zakładce Raporty okresowe opublikowana została Informacja Sygnalna z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w II półroczu 2016 r.

Informacja ta zawiera listę elementarnych grup zawodów sklasyfikowanych w II półroczu 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim jako deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe oraz dane szczegółowe dotyczące poziomu bezrobocia i zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej na poziomie grup elementarnych i konkretnych zawodów.

Informacja przygotowana została zgodnie z obowiązującą od 2015 r. metodologią przygotowaną na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych z Łodzi.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale