La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Program regionalny „Wiek naszym atutem” 17 Mars 2017 imprimer

Sur 14 marque 2017 r. Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej przyznał z rezerwy Funduszu Pracy 9 856 600 złotych na realizację w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku Programu regionalnego. „Wiek naszym atutem”

Program będzie realizowany w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 13 powiatowych urzędów pracy: Strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację Programu Regionalnego.
1) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – 570 600,00
2) Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – 90 000,00
3) Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu – 300 000,00
4) Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu – 2 000 000,00
5) Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie – 1 536 000,00
6) Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie – 300 000,00
7) Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią – 382 000,00
8) Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie – 600 000,00
9) Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie – 342 000,00
10) Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim – 771 000,00
11) Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia – 985 000,00
12) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 1 300 000,00
13) Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi – 680 000,00 .
Grupa docelowa: 963 osób bezrobotnych w wieku od 30 faire 50 roku życia, w tym głównie kobiety, osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne.
Wsparcie oferowane w ramach Programu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale