Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz Poddziałania 8.5.2 23 März 2017 drucken

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacemntowe” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naborów. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 April 2017 r. in Toruń.

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

 • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursów
 • Wymagania w zakresie wskaźników rezultatu i produktu
 • Tryby oceny projektów
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych
 • Informacja i promocja projektów

Spotkanie skierowane jest do osób planujących złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 lub Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: krzysztof kropka musiol małpa wup kropka torun kropka pl von 29 Marke 2017 r. (inclusive).
Informacja o miejscu spotkania wraz  z programem zostanie podana do Państwa wiadomości do dnia 5 April.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung