La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz Poddziałania 8.5.2 23 Mars 2017 imprimer

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacemntowe” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naborów. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 Avril 2017 r. à Toruń.

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

 • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursów
 • Wymagania w zakresie wskaźników rezultatu i produktu
 • Tryby oceny projektów
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych
 • Informacja i promocja projektów

Spotkanie skierowane jest do osób planujących złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 lub Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: krzysztof kropka musiol małpa wup kropka torun kropka pl do dnia 29 marque 2017 r. (włącznie).
Informacja o miejscu spotkania wraz  z programem zostanie podana do Państwa wiadomości do dnia 5 Avril.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale