The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy 7 April 2017 print

On 5 April 2017 r.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił kolejny nabór wniosków powiatowych urzędów pracy o przyznanie dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie:

1) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale;
2) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 years;
3) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi;
4) Programów Aktywizacja i Integracja (PAI).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na finansowanie programów w ramach niniejszego naboru w zakresie pkt. 1-3 dla województwa kujawsko-pomorskiego kwotę 9 036 600 zł.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance