La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy 7 Avril 2017 imprimer

Sur 5 Avril 2017 r.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił kolejny nabór wniosków powiatowych urzędów pracy o przyznanie dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie:

1) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale;
2) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
3) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi;
4) Programów Aktywizacja i Integracja (PAI).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na finansowanie programów w ramach niniejszego naboru w zakresie pkt. 1-3 dla województwa kujawsko-pomorskiego kwotę 9 036 600 zł.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale