Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie März 2017 r 7 April 2017 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 98 769 bezrobotnych. Było to o 3724 Menschen (3,6%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 423 osoby (11,2%) mniej niż w końcu marca 2016 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (von 20 osób w powiecie inowrocławskim do 499 osób w powiecie lipnowskim).

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3557 Menschen (3,1%) i w końcu miesiąca wyniosła 111 192 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Polen w końcu marca 2017 r. wyniosła 1325,7 tys. Menschen, w odniesieniu do lutego 2017 zmniejszyła się o 57,7 tys. osób, czyli 4,2% (w analogicznym okMenschen w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 52,2 tys. osób, czyli 3,2%). W stosunku do marca 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 274,8 tys. osób (17,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im März 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 10 421 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 29,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 10,7% więcej niż w marcu 2016 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung