Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

VIII Międzynarodowe Targi Pracylista wystawców i ofert zatrudnienia 10 April 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu serdecznie zaprasza na VIII Międzynarodowe Targi Pracy. Messe stattfinden wird 11 April 2017 r. in Toruń, das Hotel Boulevard, in Stunden 10:00-14:00. Wstęp wolny.

Odwiedzający targi będą mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy w Toruniu i innych miastach naszego regionu, a także za granicą (m.in. w Austrii, Niemczech, Holandii, Czechach). Zainteresowani będą mogli  uzyskać także informacje nt. wsparcia z funduszy unijnych dla osób niepracujących, usług urzędów pracy skierowanych do osób bezrobotnych czy wsparcia z PFRON dla osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy do zapoznania się z listą wystawców i zapraszamy na targi wszystkich zainteresowanych rynkiem pracy!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung