Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zatrudnienie cudzoziemców w oparciu o procedurę rejestracji oświadczeń przez Powiatowe Urzędy Pracy w latach 2007-2016, w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju 10 April 2017 drucken

Rośnie zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców w oparciu o procedurę rejestracji oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy. Z danych opublikowanych w marcu br. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2016 r. w kraju zarejestrowano 1 314 127 oświadczeń, co stanori wzrost ich liczby w stosunku do 2015 r. o ponad 530 tys. tj. blisko 68%. Analogiczna sytuacja miała miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, w którym zarejestrowano  48 517 oświadczeń tj. o 18 823-ponad 63% więcej niż w roku 2015 r.

Więcej informacji w powyższym zakresie:

- załącznik

- strona MRPiPS

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung