The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatrudnienie cudzoziemców w oparciu o procedurę rejestracji oświadczeń przez Powiatowe Urzędy Pracy w latach 2007-2016, w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju 10 April 2017 print

Rośnie zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców w oparciu o procedurę rejestracji oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy. Z danych opublikowanych w marcu br. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2016 r. w kraju zarejestrowano 1 314 127 oświadczeń, co stanori wzrost ich liczby w stosunku do 2015 r. o ponad 530 thousand. tj. blisko 68%. Analogiczna sytuacja miała miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, w którym zarejestrowano  48 517 oświadczeń tj. o 18 823-ponad 63% więcej niż w roku 2015 r.

Więcej informacji w powyższym zakresie:

załącznik

strona MRPiPS

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance