The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego. 13 April 2017 print

On 10 April 2017 r. w Toruniu w Hotelu Filmar odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów z „przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

Podczas spotkania omówiono:

 • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursu ,
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych ,
 • Omówienie trybu oceny projektów,
 • Informacja i promocja projektów

Download: Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance