La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego. 13 Avril 2017 imprimer

Sur 10 Avril 2017 r. w Toruniu w Hotelu Filmar odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów z „przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

Podczas spotkania omówiono:

 • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursu ,
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych ,
 • Omówienie trybu oceny projektów,
 • Informacja i promocja projektów

Pobierz: Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale