The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Praca w Niemczech dla hydraulików i monterów instalacji 21 April 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Bydgoszczy i we Włocławku w dniach 9-10 May this year. zaprasza kandydatów do pracy w zawodach:  hydraulik, monter i/ lub serwisant instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, fitter, serwisant wentylacji i klimatyzacji na spotkania informacyjno-rekrutacyjne organizowane dla niemieckiego pracodawcy THOR Industriemontagen GmbH & Co.KG tegorocznego wystawcy na VIII Międzynarodowych Targach Pracy w Toruniu. Możliwość podjęcia pracy również przez osoby bez znajomości języka niemieckiego.

Harmonogram spotkań oraz zapisy

Zapoznaj się z ofertą

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance