La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Avril 2017 r 10 Mai 2017 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 92 928 bezrobotnych. Było to o 5783 personnes (5,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 285 osób (12,5%) mniej niż w końcu kwietnia 2016 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (à partir de 92 osób w powiecie wąbrzeskim do 576 osób w powiecie inowrocławskim).

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 4979 personnes (4,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 106 213 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2017 r. wyniosła 1252,3 tys. personnes, w odniesieniu do marca 2017 zmniejszyła się o 71,9 tys. osób, czyli 5,4% (w analogicznym okrespersonnesroku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 78,6 tys. osób, czyli 4,9%). W stosunku do kwietnia 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 269,4 tys. osób (17,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Avril 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7675 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 28,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,9% mniej niż w kwietniu 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale