La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Warsztaty z przedsiębiorczości w bydgoskim CIiPKZ 29-30.05.2017 – zapisy trwają 16 Mai 2017 imprimer

 Myślisz o własnym biznesie?

Nie jesteś pewien/na czy się do tego nadajesz?

Masz pomysł na firmę ale nie wiesz od czego zacząć?

Weź udział w Warsztatach z przedsiębiorczości.
Bydgoskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej prowadzi zapisy do udziału w bezpłatnych 2-dniowych zajęciach. Warsztaty odbędą się w siedzibie Centrum, przy ul. I. Paderewski 26 w Bydgoszczy,
sala nr 15 (II piętro), sur 29 i 30 Mai de cette année., en heures 9.00 faire 13.00.

Zajęcia składają się z 2 modułów tematycznych: “Znajdź w sobie cechy przedsiębiorcy” i “Ścieżka do własnego biznesu”.
Adresowane są do osób rozważających rozpoczęcie pracy na własny rachunek, w ramach działalności gospodarczej.

W trakcie zajęć 1 dnia pn. Znajdź w sobie cechy przedsiębiorcy:

 • ocenisz czy własna firma to, coś dla Ciebie,
 • przeanalizujesz wstępnie potencjał swego pomysłu na firmę,
 • poznasz cechy i działania gwarantujące sukces w biznesie.

Drugiego dnia zajęćmoduł pn. Ścieżka do własnego biznesu”, poznasz :

 • zasady rejestracji działalności gospodarczej,
 • ofertę instytucji wspierających utworzenie własnej firmy,
 • procedury ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie firmy,
 • Dodatkowo spotkasz się z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy przybliżą Tobie:
  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób prowadzących działalności, pracowników, zleceniobiorców,
  • podstawy wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych osób prowadzących działalność, pracowników, zleceniobiorców,
  • rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia osób prowadzących działalność, pracowników, zleceniobiorców,
  • elektroniczne usługi udostępnione klientom ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS i aplikacja e-Płatnik,
  • możliwe ulgi w spłacie należności z tytułu składek.

Nie zwlekaj, zapisz się już DZIŚ. Udział jest nieodpłatny.

Zgłoszenia udziału w zajęciach można dokonać:

 • personnellement: w siedzibie Centrum w Bydgoszczy, RUCHE. Paderewski 26, Room No. 2
 • téléphone: 52 339 95 35 lub 52 339 95 33
 • e-mailowo: justyna kropka kotolinska małpa wup kropka torun kropka pl lub patrycja kropka nowak małpa wup kropka torun kropka pl  
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale