The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 10-częściowy DZ.RI.231-5/2017 6 June 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 paragraph. 8, in accordance with the Act of 29 January 2004. – Public Procurement Law (Dz. You. z 2015r. Item. 2164, with subsequent. zm.) na przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla: macierzy dyskowej EMC i serwerów HP, przedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend micro Officescan, przedłużenie wsparcia technicznego dla: systemu LANDesk oraz platformy vmware, zakup: licencji oprogramowania biurowego, Scanner, projektora komputerowego, notebooków, stacji dokującej, monitora, programu antywirusowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

20170606_DZ_SIWZ

20170606_DZ_OGŁOSZENIE

20170607_DZ_Modyfikacja treści SIWZ

20170608_DZ_Modyfikacja treści SIWZ nr 2

20170608_DZ_Pytanie i odpowiedź nr 1

20170619_DZ_Informacja z otwarcia ofert

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance