The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Realizacja pilotażowego programu „PRACAINTEGRACJAprzez PFRON 6 June 2017 print

Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu ma przyjemność poinformować, że Fundusz uruchomił realizację pilotażowego programu „PRACAINTEGRACJAwpisującego się w Narodowy Program Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszające gotowość do zatrudnienia, na rzecz których prowadzone będą działania aktywizacyjne przez organizacje pozarządową (Oferenta NGO) the program.

Uczestnikami programu są:

1)            przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na okres nie krótszy niż 18 miesięcy w liczbie co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);

2)            organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne zlecone przez PFRON. Organizacje pozarządowe muszą być wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Dofinansowaniem PFRON mogą być objęte koszty ponoszone przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) dotyczące:

■             rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

■             uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,

■             zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy),

■             dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,

■             wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

Pełna treść programu i procedur znajduje się na stronie Funduszu www.pfron.org.pl

W załączeniu przekazujemy „Ulotkę informacyjnązawierającą główne elementy programu i serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Liczymy na wsparcie w zakresie upowszechniania i promocji powyższego programu pn. „PRACAINTEGRACJA” .

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału:

Martyna Gniewkowska mgniewkowska małpa pfron kropka org kropka pl
Agnieszka Styrska 56 6814413, astvrska małpa pfron kropka org kropka pl
Anna Pokorniecka 56 6814418, apokorniecka małpa pfron kropka org kropka pl
Zofia Skuza 56 6814415, ">zskuza małpa pfron kropka org kropka pl

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance