La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Realizacja pilotażowego programu „PRACAINTEGRACJAprzez PFRON 6 Juin 2017 imprimer

Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu ma przyjemność poinformować, że Fundusz uruchomił realizację pilotażowego programu „PRACAINTEGRACJAwpisującego się w Narodowy Program Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszające gotowość do zatrudnienia, na rzecz których prowadzone będą działania aktywizacyjne przez organizacje pozarządową (Oferenta NGO) w ramach programu.

Uczestnikami programu są:

1)            przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na okres nie krótszy niż 18 miesięcy w liczbie co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);

2)            organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne zlecone przez PFRON. Organizacje pozarządowe muszą być wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Dofinansowaniem PFRON mogą być objęte koszty ponoszone przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) dotyczące:

■             rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

■             uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,

■             zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy),

■             dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,

■             wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

Pełna treść programu i procedur znajduje się na stronie Funduszu www.pfron.org.pl

W załączeniu przekazujemy „Ulotkę informacyjnązawierającą główne elementy programu i serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Liczymy na wsparcie w zakresie upowszechniania i promocji powyższego programu pn. „PRACAINTEGRACJA” .

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału:

Martyna Gniewkowska mgniewkowska małpa pfron kropka org kropka pl
Agnieszka Styrska 56 6814413, astvrska małpa pfron kropka org kropka pl
Anna Pokorniecka 56 6814418, apokorniecka małpa pfron kropka org kropka pl
Zofia Skuza 56 6814415, ">zskuza małpa pfron kropka org kropka pl

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale