Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2017 r 8 czerwca 2017 drukuj

 • Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 maja 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 89 513 bezrobotnych. Było to o 3468 osób (3,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 999 osób (12,7%) mniej niż w końcu maja 2016 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 35 osób w powiecie wąbrzeskim do 422 osób w powiecie inowrocławskim).

W maju ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3701 osób (3,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 102 512 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu maja 2017 r. wyniosła 1203,4 tys. osób, w odniesieniu do kwietnia 2017 zmniejszyła się o 49,3 tys. osób, czyli 3,9% (w analogicznym okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 64,9 tys. osób, czyli 4,3%). W stosunku do maja 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 253,4 tys. osób (17,4%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W maju 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8863 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 11,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 20,6% więcej niż w maju 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych